• معرفی کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه  علوم پزشکی بم

  • رسالت و چشم انداز کتابخانه دانشکده بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی بم

  • جامعه استفاده کننده کتابخانه  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

  • اهداف کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک بم

  • راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی 

  • مقررات عمومی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

  • منشور حقوق استفاده کنندگان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

 

معرفی کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

کتاب بهترین دوست و مونس فرد و کتابخانه مکان مقدسی است که حفظ و باروری آن مسئولیت همه میباشد.

کتابخانه دانشکده بهداشت همزمان با تاسیس دانشکده بهداشت در سال 1395 با پذیرش دانشجو در رشته های  بهداشت عمومی و بهداشت خانواده  ،بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در پردیس دانشگاه علوم پزشکی واقع در بزرگراه خلیج فارس تاسیس گردید.

در سال 1400 با افتتاح ساختمان شماره 2 دانشکده (ساختمان اشراق) کتابخانه نیز به ان ساختمان به مساحت  320 مترمربع شامل سالن مطالعه 70مترمربع مخزن 70متر مربع و سالن منابع الکترونیک 180 متر مربع انتفال یافت . سیستم کتابخانه بصورت NLM , LC   میباشد.

تعداد کل اعضای کتابخانه 1104 نفر است. از این تعداد  915    نفر از اعضای فعال کتابخانه هستند

تجهیزات کتابخانه

میز مطالعه 20
صندلی 40
قفسه کتاب  
کامپیوتر 4
پرینتر 1
اسکنر 1

منابع کتابخانه

کتاب فارسی 4110
کتاب لاتین 104
پایان نامه  23
نشریه فارسی 16

 

 

رسالت و چشم انداز کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

1 رسالت کتابخانه:

تقویت آموزش،پژوهش و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و حمایت از تلاشهای دانشگاه در جهت ارتقای سالمت،از طریق تهیه،توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطالعات

علمی مورد نیاز جامعه دانشکده و مدیریت بهره برداری از منابع علمی است.

2 اصول ارزشی رسالت:

2-1 ارائه خدمات: کتابداران بهترین خدمات ممکن را از جهت بهنگام بودن،دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان

2-2 نوآوری: کتابداران دائما بدنبال رویکردهای خالق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطاالعاتی هستند. کتابداران با همکاری گروهی به

ارائه خدمات و نوآوری می پردازند. کتابداران تخصص و مهارتهای خود را در استفاده از اطالعات و فناوری اطاالعاتی به اشتراک میگذارند.

3 اهداف و وظایف کتابخانه دانشکده بهداشت:

کتابخانه دانشکده و کتابداران متخصص آن پیوسته در تالشند تا هدفها و وظایف خود را با هدفها و رسالت دانشگاه منطبق و هماهنگ سازند. بر این اساس ، نخستین فعالیت فکری

شورای تخصصی کتابخانه دانشکده تدوین اساسنامه ای است که هدفها و رسالت کتابخانه های دانشکده در آغاز آن و با رویکرد کاربردی ارائه شد .شکل گیری و تدوین این اساسنامه

متکی به مطالعات نظری فراوان در زمینه رسالت دانشگاهها و توجه به جایگاه کتابخانه به منزله مرکز دانش و معرفت و نیز چگونگی تحقق هدفها است .

3-1 پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده

3-2 شناسایی نیازهای جامعه دانشکده و فراهم کردن امکانات ،تامین نیازها

3-3 مجموعه سازی ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در راستای اهداف و فعالیتهای دانشکده

3-4 همگام نمودن منابع و خدمات با تحوالات جامعه و نیازهای متحول جامعه دانشکده

3-5 فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و راحت به منابع اطلاعاتی برای اعضا ی هیأت علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشکده به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی

کنونی و آینده دانشکده

3-6 تهیه محتوا و روزآمد نگهداشتن پرتال کتابخانه دانشکده

3-7 مشارکت فعال در امور پژوهشی دانشکده

3-8 ارائه خدمات گوناگون از جمله خدمات آموزش سواد اطلاعاتی، مدیریت اطلاعات، مهارتهای اطلاع یابی و انتشارات به منظور توانمند ساختن اعضای هیأت علمی و دانشجویان

در بر آوردن نیازهای علمی ، آموزشی و پژوهشی خود و تولید علم

3-9 آموزش مداوم کتابداران و کلیه کاربران در سطوح مختلف

4 خط مشی و روشهای علمی جهت نیل به اهداف:

4-1 بررسی نیازهای مرتبط با برنامه های آموزشی و پژوهشی از طریق مطالعات نیازسنجی و برقراری ارتباط های منظم با گروههای آموزشی دانشکده

4-2 تلاش برای افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان

4-3 تامین و تقویت مناسبترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشکده

4-4 تامین و تجهیز فضای مناسب جهت نگهداری منابع و تجهیزات و نیز بهره گیری بیشتر اعضا از کتابخانه دانشکده

4-5 مرور و بررسی آخرین یافته های علمی و پژوهشی پیرامون بکارگیری بهینه کارکنان، منابع و ابزارها

4-6 برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی مراجعان و کسب حداکثر بهره گیری از منابع و امکانات کتابخانه دانشکده

4-7 آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار(کتابداران دانشکده)با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای دانشکده

4-8 سفارش،خرید و دسترس پذیری منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه دانشکده

4-9 برگزاری کارگاههای آموزشی بمنظور استفاده بهینه اعضای هیات علمی،پژوهشگران و دانشجویان از منابع اطالعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال

4-11 ارتفاء کمی و کیفی خدمات کتابخانه ای و اطاالع رسانی پزشکی در کتابخانه

4-11 گسترش ارتباط بین دانشگاهی بمنظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه ای

4-12 وجین دوره ای و به روز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه دانشکده

 

 

جامعه استفاده کننده کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

استفاده کنندگان

 تمامی اعضاء هیات علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشکده(رشته های بهداشت عمومی،بهداشت حرفه ای،بهداشت محیط،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)  با ارائه کارت عضویت کتابخانه و پژوهشگران ودانشجویان خارج از دانشگاه  می توانند با ارائه معرفی نامه از خدمات کتابخانه استفاده کنند.لازم به ذکر است که مراجعین با ارائه معرفی نامه فقط می توانند از منابع موجود در داخل سالن کتابخانه استفاده کنند.

  مدت عضویت

 1-اعضاء هیات علمی و کارکنان رسمی دانشگاه  تا پایان اشتغال.

2-اعضاء هیات علمی و کارکنان قراردادی دانشگاه  تا پایان قرارداد.

3-دانشجویان تا پایان فراغت ازتحصیل.

 

اهداف کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

  اهداف این کتابخانه به طور اعم شامل موارد ذیل می باشد :

   1- شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ها، رشته های آموزشی و مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده گزینش و انتخاب منابع مناسب از میان منابع منتشره .

2- گردآوری ، نگهداری و سازماندهی منابع جهت  بهره گیری در امر آموزش و پژوهش  *  انجام آموزش ها وراهنمایی های لازم جهت جستجوی، برگزاري كارگاه آموزشي و تهيه پمفلت راهنما ...

 3- ارائه خدمات اطلاع رسانی مرجع و رایانه ای به کلیه مراجعان

 4- تامين، فراهم آوري و سازماندهي مجموعه منابع

  5-فهرست نويسي، رده بندي و آماده سازي مجموعه كتاب هاي فارسي و لاتين موجود در كتابخانه .

 6- اهداف کتابخانه پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید،دانشجویان و سایر کاربران می باشد.        

  7- بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات و افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات می باشد.

   اهداف بلند مدت    

۱- گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی و تخصصی و مرجع در زمینه های فعالیت دانشگاه و دانشکده        و ارتقای سطح کیفی و کمی آن در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان

 ۲- گردآوری و سازمان دهی مجموعه از کتب، نشریات ادواری، مواد دیداری و شنیداری، پایان نامه ها و سایر مواد و منابع مورد نیاز برنامه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی

  ۳- گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از منابع مرجع و عمومی و تخصصی

  ۴- تهیه راهنماها و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه

  ۵- سازمان دهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن

  ۶- استخدام بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص و تلاش برای رشد و ارتقای سطح علمی آنان

   ۷ -مبادله منابع و مدارک علمی تخصصی با مراکز علمی و فرهنگی و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی

   ۸- تشکیل نظام شبکه ای اطلاع رسانی در داخل دانشگاه و همکاری با شبکه های اطلاع رسانی سایر دانشگاهها و موسسات

 

راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی بم دارای زیرمجموعه ای شامل 3 کتابخانه دانشکده ای و 1 کتابخانه بیمارستانی میباشد.کتابخانه مرکزی دانشگاه در مجموعه پردیس شماره 1 دانشگاه در محل دانشکده پرستاری و مامایی میباشد.سیستم تهیه و آماده سازی منابع چاپی  و منابع الکترونیک در کتابخانه مرکزی دانشگاه و بصورت متمرکز میباشد.

چه کسانی میتوانند از کتابخانه استفاده کنند؟

کادر آموزشی ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بم به شرط عضویت در یکی از کتابخانه های مجهز به نرم افزار کتابخانه ای میتوانند از منابع چاپی کتابخانه های دانشگاه استفاده نمایند.

کادر آموزشی بازنشسته با ارائه معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشکده و ارائه کارت شناسایی معتبر میتوانند به عضویت کتابخانه درآیند.

کادر آموزشی حق التدریسی دانشگاه ، در صورت ارائه معرفی نامه از مدیر گروه مربوطه طی زمان تدریس ، میتوانند به عضویت کتابخانه درآیند.

دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها در صورت ارائه کارت دانشجویی موقت میتوانند از امکانات کتابخانه استفاده نمایند و مدت عضویت آنها برابر مدت اعتبار کارت آنها فعال خواهد شد.

کادر آموزشی و دانشجویان سایر دانشگاهها  در صورت صلاحدید سرپرست کتابخانه ، با ارائه معرفی نامه معتبر از معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه و پرداخت حق عضویت میتوانند از امکانات همان کتابخانه در محل استفاده نمایند.

فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی (پزشکان، دندانپزشکان ، داروسازان و ...) در صورت ارائه کارت شناسایی معتبر و پرداخت حق عضویت میتوانند از امکانات همان کتابخانه در محل استفاده نمایند.

ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاههای آزاد و غیراتنفاعی ممنوع میباشد.

تمامی کارکنان دانشگاه اعم از رسمی ، پیمانی ، طرحی ، قراردادی شاغل در دانشگاه ، در صورت تکمیل فرم درخواست عضویت ، ارائه حکم کارگزینی ، یک قطعه عکس و معرفی نامه معتبر میتوانند به عضویت کتابخانه واحد مربوطه درآیند.مدت زمان عضویت افراد یاد شده از تاریخ عضویت یکسال تعیین میشود که با ارائه آخرین حکم کارگزینی مجدداً به مدت یکسال قابل تمدید است.

چگونه میتوان در نرم افزار کتابخانه عضو شد؟چه کسانی میتوانند عضو شوند؟

اطلاعات دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بم پس از ثبت در سیستم سما بصورت خودکار وارد نرم افزار کوها میشود و این لفراد میتوانند از امکانات کتابخانه ها استفاده نمایند .افراد دیگر در صورتی که عضو هیات علمی ، کارمند و یا دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بم باشند و اطلاعات عضویت آنها در نرم افزار موجود نباشدمیتوانند از قسمت درخواست عضویت نرم افزار اقدام به عضویت در کتابخانه نمایندو سپس جهت تایید عضویت خود با در دست داشتن کارت دانشجویی یا پرسنلی و حکم خود به کتابخانه مورد نظر مراجعه نمایند.کارمندانی که فاقد کتابخانه در محل کار خود هستند میتوانند با  ارائه حکم ، یک قطعه عکس و معرفی نامه از کارگزینی واحد خود به امور کتابخانه ها ی دانشگاه مراجعه نمایند.

چطور میتوان در نرم افزار کتابخانه جستجو کرد؟

برای استفاده از نرم افزار کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم نیاز به حضور در کتابخانه نیست و دسترسی از راه دور به فهرست منابع موجود در کتابخانه های زیرمجموعه دانشگاه برای همه فراهم میباشد.آدرس نرم افزار کتابخانه میباشد .همچنین لینک ورود به نرم افزار ، در صفحه کتابخانه الکترونیک دانشگاه ف گذاشته شده است.راهنمای استفاده از نرم افزار کتابخانه نیز در سایت امور کتاخانه ا قرار داده شده است.

چه منابعی در کتابخانه موجود است ؟

کتابهای چاپی و الکترونیک فارسی و لاتین ، نشریات چاپی و الکترونیک فارسی و لاتین  ، پایان نامه های دانشجویان، در مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز موجود میباشد که برای مشاهده فهرست عناوین میتوانید از نرم افزار کتابخانه استفاده کنید.و جهت بهره برداری از آنها باید به کتابخانه های مورد نظر مراجعه فرمایید.همچنین بانک های اطلاعاتی علمی بین المللی (شامل منابع متنوع علمی از جمله کتب ئ مجلات الکترونیک) توسط وزارت بهداشت خریداری شده و لینک به آنها در کتابخانه الکترونیک دانشگاه به آدرس گذاشته شده است که افراد زیر مجموعه دانشگاه با Vpn  دانشگاه میتوانند از این مجموعه استفاده نمایند.

چه خدماتی در کتابخانه ها ارائه میشود؟

امانت کتب چاپی ، دریافت سفارش خرید کتاب ، خدمات تحویل مدرک (مقاله) ، خدمات مرجع و مشاوره، برگزاری کارگاههای اصول جستجوی علمی ، آشنایی با بانک های اطلاعاتی علمی ، نرم افزارهای مدیریت منابع ، ... تهیه راهنماهای آموزشی مرتبط ، برگزاری تورهای آشنایی با منابع کتابخانه ، خدمات علم سنجی

همچنین کتابخانه ها دارای فضای سالن مطالعه و مرکز اینترنت میباشند تا کادر آموزشی و دانشجویان عزیز بتوانند در آرامش از مجموعه چاپی و الکترونیک کتابخانه استفاده نمایند.

سیستم بازیابی منابع چاپی کتابخانه ها عمدتا ً بصورت قفسه باز میباشد و در صورت مراجعه به کتابخانه میتوانید عااوه بر استفاده از نرم افزار کتابخانه ، مستقیما منابع چاپی موجود را مشاهده و ارزیابی نمایید.

در صورت امانت منابع ، در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو میباشد.

تعداد ، مدت امانت و منابع قابل امانت برای اعضا نیز در آیین نامه کتابخانه ها گذاشته شده است . در صورت رعایت نکردن قوانین امانت ، امانت گیرنده از عضویت در کتابخانه محروم خواهد شد.چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید ، موظف به جبران خسارت طبق آیین نامه کتابخانه ها میباشد.

افراد زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی بم در صورت عضویت در کتابخانه واحد خود با رعایت شرایط زیر ، میتوانند از منابع سایر کتابخانه های زیرمجموعه دانشگاه استفاده نمایند:

الف)اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضاء همان کتابخانه میباشد و کاربر در ابتدا موظف به تهیه منابع از واحد خود میباشد.

ب) کتابخانه هیچگونه تعهدی نسبت به اراوه فضای مطالعه و سایر امکانات به اعضاء سایر کتابخانه ها ندارد.

تسویه حساب

اعضاء هیات علمی در صورت بازنشستگی ، بازخرید، ماموریت بیش از سه ماه ، فرصت مطالعاتی یا انتقال به دانشگاه دیگر بایستی با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نمایند.

دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی ، انتقال و یا مهمان شدن در سایر دانشگاهها بایستی از کتابخانه واحد مربوطه فرم تسویه حساب دریافت نمایند.

واحد آموزش دانشکده ها موظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیلی محروم از تحصیل یا اخراج شده اند را به کتابخانه اعلام تا کتابخانه نسبت به تسویه حساب با دانشجو اقدام نماید.

کارکنان دانشگاه در صورت بازنشستگی ، بازخرید، انتقال به سایر دانشگاهها یا مرخصی طولانی مدت میبایست با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نماید.

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید.

 

مقررات عمومی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

استفاده کنندگان موظف به راعایت موارد زیر میباشند:

 رعایت شئونات وحجاب اسلامی در کتابخانه الزامی است .

 رعایت سکوت در کتابخانه الزامی است. 

 استفاده از تلفن همراه در کتابخانه اکیدا" ممنوع است .

 خوردن و آشامیدن در کتابخانه اکیدا" ممنوع است .

 مطالعه در حین قدم زدن در سالن اکیدا" ممنوع است.

 جابجایی صندلی های سالن در محیط کتابخانه اکیدا" ممنوع است .

 کتاب فقط به اعضای کتابخانه و با کارت عضویت فرد امانت داده می شود .

 فقط شخص امانت گیرنده در قبال کتابخانه مسئول می باشد در صورت بروز هر گونه اشتباهی پاسخگو خواهد بود .

 درصورت رزرو کتاب اولویت با رزرو کننده اول می باشد .

 در موارد خاص از قبیل امتحانات وکمبود تعداد نخسه، تمدید با نظر مسئول کتابخانه امکان پذیر است .

 کتب مرجع ، نشریات، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی به هیچ عنوان قابل امانت نیستند .

 برای مراجعان غیر عضو استفاده ومطالعه در سالن کتابخانه با نظر مسئول کتابخانه بلا مانع است. 

 تمدید کتابهایی که تاخیر بازگردانده میشود امکان پذیر نیست . 

 در صورت تاخیر در بازگشت ویا مفقود شدن کتاب امانتی ، طبق آیین نامه امانت واستفاده از منابع کتابخانه عمل خواهد شد .

 

 منشور حقوق استفاده کنندگان کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی بم

استفاده کننده باید :

 درچار چوب اخلاق حرفه ایی واهمیت نقش اطلاعات در سلامت وکاهش خطا ها ،علوم روز آمد درحوزه اطلاع رسانی را دریافت نماید .

 برای استفاده مطلوب از کتابخانه ،از کتابدار راهنمایی بخواهد ودر مقابل پرسش هایش ناآگاه تلقی نشود .

 از شرایط فیزیکی استاندارد ودارای ارگومی همچون اکوستیک ، نور،رطوبت،دما،تهویه،میز،صندلی و سایر تجهیزاتو امکانات بهرمند شود .

 درکتابخانه، منابع الکترونیکی ،وب سایت آن سازمان ،خبرنامه ،تازه های کتابخانه و همچنین برنامه زمان بندی آموزش استفاده کنندگان را مشاهده نماید . 

 به مجموعه کتابخانه در چار چوب سیاست مجموعه سازی (چاپی و الکترونیکی) به جز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد. 

 بتواند در زمینه انتخاب خرید ،سفارش وسایر فرایندهای کتابخانه در طول سال پیشنهاد خود را ابراز نماید .

 به منابع تخصصی کتابخانه های مراکز درمانی ،دسترسی باشد .

 در کتابخانه های مراکز تحقیقاتی و آموزشی ،اطلاعات مربوط به کتابخانه های مراکز همتای داخلی وخارجی را در اختیار داشته باشد .

 خدمات مشاوره اطلاعاتی در پژوهش هایی که محقق نیاز دارد ، دریافت نماید . 

 به باورهای فرهنگی سایر مراجعه کنندگان ،احترام بگذارد . 

 هنگام ورود به کتابخانه :ساعات کارکتابخانه ،شرایط استفاده از انواع منابع وامکانات ،اخبار،اطلاعیه ها و راهنمایی بخش های مختلف کتابخانه را به وضوح مشاهده نماید.

 

 

 

 

 

 

1402/07/05