• لیست کارگاههای برگزار شده  سال 1401
  • لیست کارگاههای برگزار شده  سال 1402

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1401)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس
لینک کارگاه
1
آشنایی با نرم افزارهای رفرنس نویسی و جستجوی منابع اطلاعاتی
1401/02/06 دکترسجاد  خسروی Vc.mubam.ac.ir/research
2
آموزش SPSS مقدماتی
1401/02/28 دکتر سمانه  نعمت الهی Vc.mubam.ac.ir/research
3
آشنایی با سامانه های نوپا
1401/03/10 ناصر کمال الدینی Vc.mubam.ac.ir/research
4
آشنایی با نرم افزارهای آماری مورد استفاده در پژوهش
1401/03/24 دکتر سمانه نعمت الهی Vc.mubam.ac.ir/research
5
آموزش SPSS پیشرفته
1401/04/07 دکتر سمانه نعمت الهی Vc.mubam.ac.ir/research
6
آشنایی با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعات
1401/04/29 الهه امیرماهانی Vc.mubam.ac.ir/research
7
چگونه مقاله سیستماتیک ریویو بنویسیم؟
1401/05/11 دکترعبدالعلی گلپایگانی Vc.mubam.ac.ir/research
8
رتبه بندی مجلات علمی در پایگاههای scopus-wos
1401/05/25 دکتر سجاد خسروی Vc.mubam.ac.ir/research
9
آموزش SPSS پیشرفته
1401/06/15 دکتر  سمانه نعمت الهی Vc.mubam.ac.ir/research
10
آشنایی با سامانه های نوپا
1401/08/21 الهه امیرماهانی Vc.mubam.ac.ir/research
11
انتخاب عنوان و نگارش بیان مسئله
1401/09/14 دکتر هادی خوشاب سالن آمفی تئاتر معاونت پژوهشی بیمارستان پاستور
12
جستجوی مقالات از منابع معتبر علمی 
1401/10/10  دکتر صدیقه امیراسماعیلی  Vc.mubam.ac.ir/research
13
آشنایی با نرم افزارGraghpad prism
1401/10/20
دکتر سمانه نعمت الهی
مرکز کامپیوتر کتابخانه دانشکده بهداشت
14 ترجمان دانش
1401/11/05
دکتر مریم اخوتی
Vc.mubam.ac.ir/research
15 آموزش SPSS مقدمات 1401/12/01
محمد بنی اسدی
مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت
لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1402)
ردیف عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری مدرس لینک خبر لینک کارگاه
1 وبینار آموزشی نقد و داوری مقاله 1402/02/17 آقای دکتر سجاد خسروی Vc.mubam.ac.ir/research
2 وبینار آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز دانشجویان پزشکی 1402/02/27 خانم الهه امیرماهانی Vc.mubam.ac.ir/research
3 وبینار آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال 1402/03/14 آقای ناصر کمال الدینی Vc.mubam.ac.ir/research
4 وبینار آموزشی کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حیطه سلامت 1402/03/22 دکتر پیمان رضایی-دکتر افسون اسدزاده Vc.mubam.ac.ir/research
5 وبینار آموزشی آشنایی با سابمیت مقالات در ژورنال های داخلی و خارجی 1402/06/19 آقای دکتر رسول زاده Vc.mubam.ac.ir/research
6 وبینار آموزشی پروپوزال نویسی 1402/06/22 خانم دکتر ناصحی Vc.mubam.ac.ir/research
7 وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش

1402/06/29

1402/06/30

خانم دکتر عهدیه آقامحمدی Vc.mubam.ac.ir/research
8 وبینار آموزشی نگارش مقاله اورجینال 1402/06/30 خانم دکتر ناصحی Vc.mubam.ac.ir/research
جهت دریافت فیلم کارگاههای برگزار شده  و اطلاع رسانی و ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمایید.

http://workshop.mubam.ac.ir/ 

 
1402/07/05