گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده بهد اشت

 

گزارش کار میز امانت در سال 1397

نوع منبع تعداد امانت تعداد برگشت
کتب فارسی 1840 1778
کتب لاتین 20 21

 

تعداد کتب

نوع منبع تعداد
کتب فارسی 3351
کتب لاتین 234

 

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

1398/04/10