اخبار
تعطیلی سالن های مطالعه
1398/12/11
تعطیلی سالن های مطالعه

تعطیلی کلیه سالن های مطالعه کتابخانه ها دانشگاه

ادامه خبر
هجدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در کرمان
1398/10/10
هجدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در کرمان

برگزاری هجدهمین نمایشگاه کتاب ناشران ایران در کرمان

ادامه خبر
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه های علمی پژوهشی نوپا
1398/09/17
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه های علمی پژوهشی نوپا

کارگاه آشنایی با سامانه (نوپا) ویژه اعضای محترم هیأت علمی و پژوهشگران محترم دانشگاه

ادامه خبر