کنگره پژوهشی دانشجویی

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار می کند:

اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه هشت 

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم، در اردیبهشت ماه سال 1402 اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه هشت را برگزار می کند. 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه هشت، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم فراخوان اولین کنگره پژوهشی ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه هشت را منتشر کرده است. در این فراخوان، محورهای اصلی و ویژه این کنگره و همچنین دستورالعمل شرکت در کنگره مشخص شده است. علاقمندان جهت شرکت در این کنگره و همچنین ارسال خلاصه مقالات به کنگره می توانند به وب سایت کنگره به آدرس زیر مراجعه نمایند. 

آدرس وب سایت کنگره: https://congress.mubam.ac.ir/fa/