بن خرید نمایشگاه کتاب

سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب  تهران از تاریخ 21 لغایت 31 اردیبهشت ماه 1401 برگزار میگردد.علاقه مندان میتواندد با مراجعه به لینک   https://bon-org.tibf.ir/  جهت دریافت بن خرید کتاب از تاریخ 6/02/1401  لغایت  21/02/1401 اقدام نمایند.